Crucii Tale ne închinăm Stăpâne!

Acest eveniment al Crucii, care este începutul mântuirii noastre, este aşezat la mijlocul postului ca pomul vieţii din mijlocul raiului. Aceste lucruri, pomul şi crucea, sânt aşezate în mijloc nu întâmplător, căci pomul, prin necredinţa protopărintelui nostru a adus moartea şi păcatul… Crucea aşezată în mijlocul postului pentru cei ce ascultă glasul Domnului  nu aduce moarte ci viaţă, care se reprezintă prin finalul postului care este Învierea. Noi nu trebuie să fim ca Adam, cel care a rupt legătura cu divinitatea din pricina ruperii postului, ci trebuie să-l ţine integral, ascultând de Domnul fără a ezita. Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.(1 Cor 1, 18).

De aceea la noi la mănăstire ca şi în alte bisericii, programul liturgic este îmbogăţit cu imnuri şi tropare ale căderii lui Adam şi ridicarea noastră din noianul păcatelor anume prin Cruce. Liturghia a fost oficiată de către stareţul mănăstirei Arhimandrit KIRIL (Braguţa) liturghisind dimpreună cu preoţii, fraţii şi creştinii adunaţi la sărbătoare.

 

free counters
Powered by WordPress | Sinterklaas 2010 en 2010 Sinterklaas 2010. | oh oh valtho Barbie oh oh cherso, WPW and Free wordpress themes