Liturghie praznicală la mănăstirea ,,Înălțarea Domnului” Hîrjauca

1471218_10202368160586983_469279018_n

Duminică, 26 octombrie 2014, în a XX-a după Rusalii, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, împreună cu Preasfințitul DIONISIE, Episcop de Şepetovca şi Slavuţk, care se află la noi în ţară la invitaţia Chiriarhului şi cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Ucraina, la activităţile prilejuite de hramul mănăstirii Hîncu, au oficiat Sfînta și Dumnezeieasca Liturghie în mănăstirea ,,Înălţarea Domnului” Hîrjauca, din raionul Călăraşi.

    În dimineața zilei Ierarhii invitați au fost întîmpinați de stareţul mănăstirii, Arhimandritul KIRIL (Braguţa), care este şi Preşedinte al Departamentului Eparhial, Mănăstiri şi Viaţă Monahală.

Alături de Ierarhi au coliturghisit un sobor ales de preoți și diaconi, printre care, Secretarul Epahial, Preot Vadim COROSTINSCHI, stareţul mănăstirii Ţîpova, Arhimandritul IOAN (Moşneguţu), stareţul mănăstirii Veveriţa,Arhimandritul SPIRIDON (Jalbă), Protopopul raionului Ungheni, Protoiereul Bartolomeu TURTUREANU, fiind prezenți şi toţi stareţii şi starețele mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei noastre.

În cadrul Sfintei Liturghii stareţul mănăstirii, Arhimandritul KIRIL (Braguţa), a fost întronizat în scaunul de egumen şi decorat cu dreptul de a purta toiagul de egumen, pentru meritele, sîrguința și munca depusă în reconstrucţia şi edificarea sfintei mănăstirii.

După citirea pericopei evanghelice Preasfinţitul PETRU a ţinut un cuvînt de învăţătură în cadrul caruia a explicat ideia evangheliei de astăzi: ,,Luaţi aminte şi la cuvintele Sfintei Scripturi, care ne învaţă zicînd: Sfatul bun te va păzi şi cuvîntul drept te va apăra (Pilde 2, 11). Şi iarăşi, de cele scrise: Cei ce n-au cîrmuitori cad ca frunzele, iar mîntuirea stă întru mult sfat (Pilde 11, 14).

   Să cerem sfatul preoţilor şi călugărilor, ori de cîte ori avem vreo nedumerire şi nu înţelegem cele ce citim sau auzim. Este un semn de mare mîndrie a nu cere sfat cînd sîntem în nedumerire şi nu putem înţelege Sfînta Scriptură. Aduceţi-vă aminte de cele întîmplate cu famenul, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei, care se întorcea de la Ierusalim acasă, şi şezînd în carul său, citea pe proorocul Isaia. Iar duhul a zis lui Filip Apostolul: Apropie-te şi te lipeşte de carul acesta. Şi alergînd Filip, l-a auzit citind pe proorocul Isaia şi i-a zis: Înţelegi cele ce citeşti? Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el în car şi să-i explice cele ce nu înţelegea (Fapte 8, 27-31). Aşadar, fraţii mei, să ştiţi că în Sfînta Scriptură sînt locuri tainice, acoperite şi cu anevoie de înţeles, şi dacă cineva citeşte sau ascultă din ea şi n-are călăuză spre a-l face să înţeleagă, uşor cade în rătăcire şi se depărtează din sînul Bisericii lui Hristos.

    Sfînta Scriptură, fraţii mei, este ca o mare fără fund a înţelepciunii lui Dumnezeu şi oricine voieşte să străbată această mare fără să ştie a înota, se încurcă în ea, şi în loc de folos poate să-şi piardă mîntuirea sufletului său. De aceea faceţi ceea ce a făcut famenul Candachiei, de care am amintit mai sus, şi întrebaţi pe preoţi, ori unde nu înţelegeţi adîncimea Sfintelor Scripturi.

  Tocmai acest lucru a fost pricina rătăcirii de la adevăr a atîtor mii de suflete, care au căzut în erezii şi în diferite secte, că au voit să se conducă după capul lor şi să explice liber Sfînta Scriptură. Sfîntul Casian Romanul, zice: „Cine vrea să se mîntuiască, cu întrebarea să călătorească” (Filocalia, vol. IV, p. 135).

    Deci, rugaţi-vă cu credinţă Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Păstorul cel mare al Bisericii creştine, să rînduiască preoţi şi ierarhi buni în fruntea Bisericii Sale. Apoi să dea sămînţă bună, adică cuvinte înţelepte, pline de har, tuturor preoţilor care vă păstoresc. Iar dumneavoastră să vă dea Dumnezeu darul înţelepciunii, al blîndeţii şi smereniei, al dreptei credinţe şi al ascultării ca să împliniţi cu fapta ceea ce vă învaţă Hristos prin preoţi, prin Sfinţii Părinţi şi prin Sfînta Scriptură. Amin.

La finele Sfintei Liturghii, Ierarhii însoțiți de soborul de preoți și diaconi slujitori au săvîrșit Te Deum de mulțumire, la finele căruia Preasfinția Sa PETRU, a mulțumit Ierarhului oaspete pentru Sfînta Liturghie şi prezența în cuprinsul Episcopiei noastre, iar stareţului mănăstirii i-a dăruit o Cruce cu petre scumpe cu prilejul aniversării, în timpul apropiat, a 35 ani de viaţă.

După oficierea Sfintei Liturghii Ierarhii s-au deplasat la mănăstirea Hîrbovăţ, aici s-au închinat la renumita Icoană a Maicii Domnului, făcătoare de minuni din această mănăstire. Spre întoarcere Ierarhul nostru a binecuvîntat creştinii care parcurg Drumul Crucii şi care urmează să ajungă la mănăstirea Hîncu de hram 27 octombrie cînd o prăznuim pe Cuvioasa Parascheva, deja e o tradiţie aşezată de mai mulţi ani ca creştii să parcurgă Drumul Crucii pînă la mănăstire.

Sursa: http://episcopia-ungheni.md/

free counters
Powered by WordPress | Sinterklaas 2010 en 2010 Sinterklaas 2010. | oh oh valtho Barbie oh oh cherso, WPW and Free wordpress themes